Jdi na obsah Jdi na menu
 

Služby

4.jpg

 

Odborné Technické Kontroly  tělocvičného nářadí  a  vybavení  tělocvičen,  sportovišť,  dětských hřišť, posiloven a vodních skluzavek. Drobné opravy tělocvičného nářadí a náčiní. Poradenská a konzultační činnost.

 

 4.jpg

Odborná technická kontrola

Odborné technické kontroly (revize) provádíme dle Metodického pokynu MŠMT č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13.12.2007, Věstník  MŠMT  ČR - sešit 1/2008 a norem ČSN EU 957-1+A1 (940 201), ČSN 913, ČSN EU 1176 a ČSN EU 1177 minimálně 1x ročně v závislosti na frekvenci užívání daného zařízení podle doporučení výrobce s přihlédnutím k místním podmínkám. 

Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, tělocvičen, dětských hřišť a sportovišť je zaměřena na kontrolu a zajištění bezpečnosti dětských hřišt a sportovišť. Důvodem kontroly je posouzení, zda tato zařízení, nářadí, náčíní a herní prvky nejsou v rozporu s normami.

 

Kdy provádět kontroly

 • běžná vizuální kontrola (pravidelně před každým použitím), v okolí prvku zkontrolovat dopadovou plochu a odstranit nebezpečné předměty (např. rozbité lahve, polámané větve, polámané součásti) – provádí učitelka, ředitelka, školník nebo pracovník města

 • provozní kontrola (kontrola v intervalu 1 – 3 měsíců), podrobnější kontrola zaměřená na funkce a stabilitu zařízení – provádí učitelka, ředitelka, školník či pracovník města

 • roční hlavní kontrola (kontrola nesmí přesáhnout interval 12 měsíců), kontrolu musí provádět oprávněná osoba přesně v souladu s pokyny výrobce a ČSN EN 1176 a 1177 viz. ČSN EN 1176-7 6.2. c., ČSN EN 1069 - vodní skluzavky s výškou přes 2m a ČSN EN 14974:2006 - skateboardingového zařízení

   

   

 

Dle metodických pokynů MŠMT provádíme odborné technické kontroly

 • tělocvičen

 • sportovišť

 • dětských hřišť

 • posiloven

 • tělocvičného nářadí

 • venkovních sportovišť

 • vodní skluzavky s výškou přes 2m dle ČSN EN 1069

 • skateboardingového zařízení dle Nařízení vlády č.173/1997Sb. - ČSN EN 14974:2006

 

Všem provozovatelům, kteří se musí řídit nařízením MŠMT v rámci provedení odborné technické kontroly nabízíme:

 • provedení odborných technických kontrol

 • zpracování a předání revizní zprávy elektronickou a papírovou formou

 • provedení drobných oprav

 • uvedení sportovišť a dětských hřišť do souladu s normami ČSN 1176 a 1177

 • uvedení vodních skluzavek s výškou přes 2m do souladu s normou ČSN EN 1069

 • uvedení skateboardingového zařízení do souladu s normou ČSN EN 14974:2006

 • odborné konzultace a poradenství

Součástí odborné technické kontroly je kontrola:

 • optické prohlédnutí prvku

 • fyzická zkouška prvku a prověření, zda prvek neohrožuje bezpečnost uživatele

 • posouzení prvku v souladu s normami ČSN 1176, 1177 a ČSN EN 1069, ČSN EN 1069, ČSN EN 14974:2006

 • návrh možného řešení opravy, případně doporučení o vyřazení prvku

 

Drobné opravy tělocvičného nářadí a náčiní

Provádíme pouze drobné opravy

 

Poradenská a konzultační činnost

Posouzení a vyhotovení stávajícího stavu, návrh technologie a skladby.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Spolupráce s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a technikem požární ochrany.

Komplexní zpracování a vedení dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně služeb odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, požární ochrany včetně služeb odborně způsobilé osoby v oblasti PO dle aktuální platné legislativy.

Ludmila Jarolímová, DiS.

Telefon: 737 479 895
Email: valjarolim@seznam.cz

www.jarolimova-safety.cz

 

 

-- zpět na začátek stránky --

 

4.jpg

 

 
 

 

Portrét


Překladač

1.jpg1.jpg1.jpg


Statistiky

Online: 1
Celkem: 9959
Měsíc: 70
Den: 3